Η προσέγγισή μας

Η συστημική προσέγγιση είναι ένα ολιστικό μοντέλο που εμφανίστηκε τη δεκαετία του ΄50 αρχικά για να λειτουργήσει ως ένα χρήσιμο εργαλείο στην οικογενειακή θεραπεία, στρέφοντας τη ματιά από το άτομο στις σχέσεις, όπως αυτές αναπτύσσονται στα συστήματα που το περιβάλλουν με κυρίαρχο αυτό της οικογένειας. Η συστημική προσέγγιση έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην απενοχοποίηση του ατόμου ως «προβληματικού», διατυπώνοντας τη θεώρηση πως το άτομο αποτελεί απλά τον φορέα ενός προβλήματος έτσι όπως αυτό διαμορφώνεται στο σύμπλεγμα των οικογενειακών σχέσεων καθώς το άτομο αποτελεί ένα βιοψυχοκοινωνικό σύστημα το οποίο βρίσκεται σε άμεση αλληλεπίδραση και αλληλοεπιρροή με τα συστήματα στα οποία εντάσσεται.

Οι αρχές της συστημικής θεωρίας επεκτάθηκαν από την οικογενειακή θεραπεία στην ατομική, ομαδική αλλά και τη θεραπεία ζεύγους εμπλουτίζοντας τες, εστιάζοντας στο «πως» και όχι στο «γιατί» δημιουργείται μια δυσλειτουργική συμπεριφορά στα πλαίσια αλληλεπίδρασης του ατόμου με τους άλλους, εστιάζοντας περισσότερο στα υγιή παρά στα μη λειτουργικά κομμάτια του, ενώ παράλληλα έδωσε έμφαση όχι μόνο στη γνωστική επεξεργασία των θεμάτων αλλά και στη συναισθηματική, πρεσβεύοντας πως η ψυχοθεραπεία είναι μια γνωστικοσυγκινησιακή εμπειρία. Παράλληλα, έλαβε υπόψη τον σημαντικό ρόλο της κυρίαρχης κουλτούρας στη διαμόρφωση αντιλήψεων άρα και συνακόλουθων συμπεριφορών, ουσιαστικά τονίζοντας την επιρροή της γλώσσας ως βασικό μέσο κατασκευής της πραγματικότητας και συνεπώς και προβλημάτων, με τα σύγχρονα ψυχοθεραπευτικά ρεύματα να χρησιμοποιούν τον λόγο ως θεραπευτικό εργαλείο.

  • Μη διστάσετε να επικοινωνήστε για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε ραντεβού στο χώρο μας ή online.
Αθηνά Παχατίρογλου

Ψυχολόγος M.Sc.
Ψυχοθεραπεύτρια - Συστημική
Οικογενειακή Θεραπεύτρια

Η Αθηνά Παχατίρογλου είναι η υπεύθυνη του χώρου  συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας «Περί Ψυχής Λόγος» με έδρα τη Λάρισα.

© 2015-2021 Περι Ψυχής Λόγος
Powered by ITBox