Υπηρεσίες

Ατομική ψυχοθεραπεία

Η ψυχοθεραπεία είναι ένα μονοπάτι για εκείνους που επιλέγουν να δουλέψουν σε βάθος θέματα που τους απασχολούν. Λειτουργούμε υπό το πρίσμα του συστημικού μοντέλου το οποίο πρεσβεύει πως το «πρόβλημα» κάθε ανθρώπου επηρεάζεται και επηρεάζει όχι μόνο τον ίδιο αλλά και τα συστήματα στα οποία ανήκει ξεκινώντας από αυτό της οικογένειας. Η κάθε συνεδρία διαρκεί 50-60 λεπτά σε εβδομαδιαία συνήθως βάση.

Συμβουλευτική

Η συμβουλευτική προσέγγιση είναι βραχείας χρονικής διάρκειας (συνήθως 6-10 συναντήσεις) και αφορά σε συγκεκριμένα θέματα ή προβλήματα που το άτομο καλείται να διαχειριστεί.

Θεραπεία ζεύγους

Η θεραπεία ζεύγους αφορά εκείνα τα ζευγάρια που θέλουν να διαχειριστούν με ένα πιο λειτουργικό τρόπο θέματα που επηρεάζουν την ποιότητα της σχέσης του επιδιώκοντας να βοηθήσει τους συντρόφους να δημιουργήσουν έναν ασφαλή δεσμό μεταξύ τους. Παράλληλα, απευθύνεται σε ζευγάρια που επιθυμούν να χωρίσουν ακολουθώντας ένα μονοπάτι όσο το δυνατόν πιο ανώδυνο και τραυματικό.

Θεραπεία οικογένειας

Η οικογενειακή θεραπεία λαμβάνει χώρα είτε ως αυτοτελής διαδικασία είτε στα πλαίσια της ατομικής θεραπείας όταν προκύπτουν θέματα των οποίων η διαχείριση είναι πιο αποτελεσματική σε οικογενειακό πλαίσιο.

Ομαδική θεραπεία

Η ένταξη ενός ατόμου σε ομάδα έρχεται ως συνέχεια της εξέλιξης του στην ατομική ψυχοθεραπεία κατόπιν σύμφωνης γνώμης θεραπευτή και θεραπευόμενου. Η είσοδος στην ομαδική θεραπεία έχει πολλαπλά οφέλη καθώς οι ομάδες αποτελούν «ένα ένα τεχνητό μέρος για φυσικές εμπειρίες» (I. Yalom, 2005), όπου δίνεται η δυνατότητα μέσα από την αλληλεπίδραση των μελών να αλλάξουν στο εδώ και τώρα δυσλειτουργικά μοτίβα συμπεριφοράς και οι αλλαγές αυτές να γενικευτούν στη ζωή τους. Οι ομαδικές συναντήσεις είναι εβδομαδιαίες με διάρκεια 120 λεπτά.

Συμβουλευτική γονέων

Η συμβουλευτική γονέων στόχο έχει να βοηθήσει τους γονείς στην καλύτερη διαπαιδαγωγήση και συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού τους, στην κατανοήση και να εσυναισθητική ανταπόκριση στις ανάγκες του , ειδικά αν εκείνο παρουσιάζει διάφορες δυσκολίες όπως για παράδειγμα προβλήματα συμπεριφοράς, ανάγκη ενίσχυσης της αυτοεκτίμησης ή φοβίες.

Σχολές γονέων

Πρόκειται για ομάδες με συμμετέχοντες γονείς όπου μέσα από βιωματικό τρόπο επιδιώκεται να βοηθηθούν στο σύνθετο, πολύπλοκο μα απολαυστικό ταξίδι της ανατροφής των παιδιών τους αναπτύσσοντας πολλαπλή θεματολογία σύμφωνη με τις ανάγκες τους.

Online συμβουλευτική

Προτείνεται για όσους δεν υπάρχει η δυνατότητα δια ζώσης συναντήσεων με την προϋπόθεση της γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή και διαδικτύου. Οι συναντήσεις διέπονται από τον ίδιο κώδικα δεοντολογίας με τις συνεδρίες πρόσωπο με πρόσωπο.

  • Μη διστάσετε να επικοινωνήστε για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε ραντεβού στο χώρο μας ή online.
Αθηνά Παχατίρογλου

Ψυχολόγος M.Sc.
Ψυχοθεραπεύτρια - Συστημική
Οικογενειακή Θεραπεύτρια

Η Αθηνά Παχατίρογλου είναι η υπεύθυνη του χώρου  συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας «Περί Ψυχής Λόγος» με έδρα τη Λάρισα.

© 2015-2021 Περι Ψυχής Λόγος
Powered by ITBox